Hero Image
10 Şubat 2020
Eskişehir
TURBOŞAFT TEST VE ALT SİSTEMLER ÇALIŞTAYI

TURBOŞAFT TEST VE ALT SİSTEMLER ÇALIŞTAYI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) ev sahipliğinde ve Erciyes Teknopark’ın desteğiyle “Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı” 10 Şubat 2020 tarihinde TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlenecektir.

Özgün Helikopter Programı kapsamında geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 2017 yılında başlatılmıştır. Halen devam etmekte olan proje kapsamında ihtiyaç duyulan birçok alt sistemin ve test altyapılarının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması için projenin ana yüklenicisi olan TEI, aşağıda belirtilen konularda kabiliyet ve deneyim sahibi yerli firmalarla görüşmeler gerçekleştirecektir.

Bu projede yer alacak firmaların, proje kapsamında edineceği kabiliyetlerin orta ve uzun vadede Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiine önemli ve sürekli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Yurt içinde mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nde kullanılması adına Eskişehir’de gerçekleştirilecek bu çalıştayda;

Turboşaft Motor Alt Sistemleri Tasarım ve İmalatı Amacıyla;

  • Yakıt Kontrol Ünitesi
  • Yakıt Akış Bölücü,
  • Ateşleme Sistemi,
  • Yağ Pompası
  • Yağ Tankı,
  • Hava Üfleci,
  • Pnömatik ve Hidrolik Valfler,

  Motor Bütünü ve Komponent Test Altyapıları Tasarım, Tedarik ve Kurulumları Amacıyla;

   • Gaz Türbini Motoru Test Bremzesi
   • Kompresör Modülü Test Sistemi
   • Yanma Odası Modülü Test Sistemi
   • Türbin Modülü Test Sistemi
   • Hava Tedarik ve Şartlandırma Sistemleri
   • Yardımcı Sistemler (Yağlama, Hidrolik, Tahrik vb.)

   Test Hizmet Alımı Amacıyla;

    • Motor Bütünü Testleri,
    • Komponent / Modül Testleri,
    • Çevresel Testler,
    • Spin Testleri,
    • Yapısal Testler, Ömür Testleri, Vibrasyon Testleri

    İş kalemleri özelinde, yerli ve havacılık alanında sertifika ve/veya tecrübe sahibi firmalara öncelik verilecektir.

    İş kalemlerine ait bilgileri içeren sunum için tıklayınız.    Kayıt

    den beri kapalı 5 Şubat 2020

    Yer

    TEI Eskişehir Yerleşkesi

    Düzenleyen

    Görüşmeler

    Katılımcılar 147
    Görüşmeler 225

    Katılımcılar

    Germany 1
    Turkey 145
    United Kingdom 1
    Toplam 147

    Katılımcılar

    Firma 123
    Üniversite 11
    Ar-Ge Enstitüsü 3
    Devlet Kurumu 6
    Diğer 4
    Toplam 147

    Profile views

    Before event 3530
    After event 155
    Total 3685